درمورد من

اینجانب مقیم روسیه هستم و دارای سابقه 25 سال کار در کشورهای آسیای میانه به عنوان مدیر شعبه از طرف یک شرکت تجاری ،ایرانی عربی بوده و به علت تعطیل شدن شرکت قبلی جویای کار در کشور روسیه هستم

تحصیلات
  • لیسانسخمینی شهر اصفهان