قوانین و مقررات

 • هدف موسسه آن است كه با اطلاع رسانی دقیق و درست، مشاوره جامع در زمینه نیروی کار فنی و تخصصی در داخل کشور ، اعطای معافیت بیمه ماده 80 کارفرمایان، تامین نیروی انسانی مورد نیاز کارفرما در بخش کاریابی با توجه به قوانین و مقررات ، به متقاضیان کاریابی و علاقمندان شروع يك فعاليت كارآفريني و فعالان فرآيندهاي كارآفرينانه، مشاوره علمي- تخصصي در زمينه هاي مختلف ارائه نمايد كه مهمترين آنها عبارتند از:-تشخيص فرصت‌هاي كارآفريني
  -تهيه و تدوين طرح كسب و كار
  -برنامه ريزي كسب و كار
  -ارزيابي ايده‌هاي كارآفريني
  -سازماندهي كارآفرينانه
  -خودارزيابي و قابليت سازي كارآفرينيبر اساس قوانین و مقررات وزارت کار، موسسه مشاوره شغلی و کاریابی داخلی ایرانیان آماده ارائه خدمات زیر می باشد:

  • ثبت نام از جویندگان کار در تمامی مقاطع تحصیلی و مهارتی
  • تامین نیروی کار مورد نیاز کارفرمایان
  • ارائه گواهی جهت آزاد سازی مدرک تحصیلی دانشگاهی و….

  ضمنا این موسسه طبق ماده 30 قانون مراکز کاریابی دولتی کلیه افراد متقاضی کار را جهت حرفه آموزی و کسب مهارتهای فنی به مراکز آموزشی اعم از مراکز اموزشی سازمان فنی و حرفه ای کارخانجات و آزاد معرفی مینماید. طبق این ماده همچنین نسبت به حرفه آموزی و کسب مهارتهای فنی متقاضیان کار اقدام می نماید تا بر اساس نیاز بازار کار آموزشهای لازم را کسب کنند.

  وظایف عمده این موسسه به استناد مفاد مندرج در ماده 19 آیین نامه اجرایی دفاتر مشاوره شغلی و کاریـابی هـاي غیر دولتـی ، عبارت است از:

  الف- شناخت بازارکار داخلی
  ب- راهنمایی ومشاوره شغلی جویندگان کار و کارفرمایان
  پ- شناسایی فرصتهاي شغلی داخلی
  ت- معرفی و بکارگماري کارجویان واجد شرایط درواحدهاي پذیرنده
  ث‌- تهیه گزارش هاي تخصصی دوره اي مربوط به بازار کار محدوده فعالیت موسسه کاریـابی و ارایـه آن بـه مراجـعه ذیربط
  ج‌- راهنمایی و معرفی جویندگان کار فاقد مهارت به مراکزآموزش فنی و حرفه اي به منظـور فـرا گـرفتن مهارتهـاي مورد نیاز بازار کار با هماهنگی اداره کل استان
  چ- ورود اطلاعات بازار کار به شبکه ملی بازار کار به صورت به هنگام و بهره برداري از اطلاعات آن
  ش ح- ارسال به موقع اطلاعات و آمار عملکرد ماهانه به اداره کل استان
  خ- حفظ ونگهداري اطلاعات شغلی و هویتی جویندگان
  د- استفاده از شبکه ملی سراسري بازار کار
  ذ-هماهنگی با سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور به منظـور توسـعه دوره هـاي آموزشـی متناسـب بـا نیازهـاي داخلی وخارجی و مبادله اطلاعات با سایر موسسات کاریابی به منظور تامین نیروي کار مناسب کارفرمایان

  فرآیند کار:
  در این موسسه تجارب عمیقی در زمینه کاریابی و راهنمایی جویندگان کار وجود دارد.ابتدا مواردی از قبیل : تقسیم وظیفه، روحیه ارتباط گری، هوش، ابتکار، نظم، نشاط، فداکاری، روحیه کار گروهی، ظاهر، انعطاف، روشن فکری، تمایل به ریسک، مهارت و زرنگی، رفتار، صداقت، روحیه مباحثه، مسئولیت، وقت شناسی و … مطرح می شودو یک ارزیابی دوجانبه از شخصیت متقاضی کاریابی (یکی بر روی شخصیت حرفه ای و دیگری بر روی برنامه های فردی و شخصی صورت می گیرد. گام بعدی ، برنامه ریزی شغلی است که بهترین رویکرد در امر کاریابی به حساب می آید. سومین گام که شاید بتوان آن را مهم ترین گام در روند کاریابی دانست ، چگونگی ارتباط با ادارات ، کارخانه جات ، سازمان ها ، مؤسسات و شرکت ها و نحوه ارائه پیشنهاد کار به آنهاست. برای این مرحله ، روش های زیادی دنبال شده است که در ادامه به مهمترین آنها اشاره می شود:

  – جستجوی دائمی و سیستماتیک در دانشگاه ها، نمایشگاه ها. هر ساله کارفرمایان و شرکت های بسیاری با برگزاری جلسات و کنفرانس هایی در دانشگاه ها و نمایشگاه های مختلف، امکانات کاری خود را برای افراد جویای کار، معرفی می کنند که این با کمک سامانه خود به متقاضیان کمک می کند تا به جستجوی شغل مورد علاقه خود بپردازند. ضمنا پیشنهادهای مستقیم و غیر مستقیم و راهنمایی شغلی در این مرحله ارایه می گردد.
  – پذيرش وثبت نام متقاضيان کار و انجام مصاحبه دقيق براي شناخت توانمندي هاي آنان.
  – در اختيار گـذاشتن بـروشورهاي حاوي اطلاعاتي در زمينه خدمات و امکانات آ و راه هاي موثر جستجوي کار.
  کمک به کارجويان در جهت تنظيم رزومه، استفاده از اينترنت و تنظيم نامه هاي تقاضاي استخدام.
  – آگهي فهرست فرصت ها و پست هاي اعلامي از سوي کارفرمايان و به روز نمودن آن.
  – در اختيار گذاشتن بروشور هایي براي تمرين و خودآزمائي در خصوص چگونگي افزايش کارآئي در زمينه جستجوي شغل.
  – تشويق و ترغيب کارجويان به تاسيس شرکت ازطريق خريد و يا ايجاد کارآفريني.
  – ارائه بروشور هایي در زمينه شرايط کار در کشور

  قانون مندی کسب و کار اینترنتی:
  بر اساس ضوابط اینترنتی ،موسسه کاریابی ایرانیان با کمک شبکه های موجود نسبت به ورود اطلاعات بازار کار به شبکه ملی و استفاده بهنگام وبهره برداري از اطلاعات آن ، ارسال به موقع اطلاعات و آمار عملکرد ماهانه به اداره کل کار استان براساس ضوابط وزارت ، حفظ ونگهداري اطلاعات شغلی و هویتی جویندگان کارو استفاده از شبکه ملی سراسري بازار کار اقدام کرده است. همچنین استفاده از پادکست یکی از روشهای خوب برای معرفي کاریابی و رساندن مفهوم برای اکثر بازاریابان اینترنتی است.